Οικονομετρία

Περιγραφή

Γραμμικό υπόδειγμα: Πολυμεταβλητή παλινδρόμηση και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.

Στατιστικοί έλεγχοι του γραμμικού υποδείγματος. Προβλέψεις.

Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος. Τεχνική των ψευδομεταβλητών.

Στοχαστικές μεταβλητές.

Ετεροσκεδαστικότητα. Αυτοσυσχέτιση. Γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS).

Ενδογένεια. Μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Σφάλμα εξειδίκευσης.

Δυναμικά υποδείγματα.

Συστήματα εξισώσεων: Βασικές έννοιες, ταυτοποίηση και μέθοδοι εκτίμησης.

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Άσκηση 1 : Regression Analysis

Άσκηση 2 : Heteroskedasticity

Άσκηση 3 : Autocorrelation

Λυμένο Θέμα Οικονομετρίας  Ιούνιος 2017 : June 2017

2023 Ιούνιος Αναλυτικές Απαντήσεις : 2023 Ιούνιος  HOT

2023 Σεπτέμβριος Αναλυτικές Απαντήσεις : 2023 Σεπτέμβριος  HOT