Μακροοικονομική Θεωρία 2

Περιγραφή

1. Συναθροιστική Προσφορά-Ζητηση.

2. Δυναμικό Υπόδειγμα Οικονομικών Διακυμάνσεων

3. Σταθεροποιητική Πολιτική

4. Κλασική Ανάλυση του Οικονομικού Κύκλου (A-B-C).

5. Κεϋνσιανισμός: Η Μακροοικονομική Θεωρία της Ακαμψίας των Μισθών και των Τιμών

6. Συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια Ανοικτή

Οικονομία

7. Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα

8. Κατανάλωση-Επένδυση

ΥΛΙΚΟ- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ