Περιγραφή :

Το μάθημα "Λογιστική ΙΙΙ" είναι μάθημα ελέυθερης επιλογής του προγράμματος σπουδών και συντελεί ουσιαστικά στην εμβάθυνση σε εξειδικευμένες έννοιες λογιστικής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες της λογιστικής επιστήμης : α) της διοικητικής λογιστικής και β) της λογιστικής εταιρειών.

Η ύλη του μαθήματος εστιάζει στην ενότητα της λογιστικής κόστους (κοστολόγηση) και το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει δύο μέρη :
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 • Σχέση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης.
 • Βασικές έννοιες Κοστολόγησης
 • Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα.
 • Τεχνικές Κοστολόγησης.
 • Μέθοδοι Κοστολόγησης.
 • Ελλατωματικά Προιόντα και Φύρα
 • Συμπαράγωγα και Υποπαράγωγα προιόντα.
 • Προυπολογιστικός Έλεγχος.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Ενδεικτική Άσκηση 1 : Κοστολόγηση