Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Περιγραφή

Η Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ αποτελεί λογική συνέχεια της Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι. Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού (μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο) στις αγορές προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών, στη μελέτη των βασικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας και κάνει μια εισαγωγή σε θέματα οικονομικών της ευημερίας.

Θεματικές Ενότητες

  •     Μονοπώλιο-Ανταγωνισμός-DWL
  •     Μονοπωλιακή συμπεριφορά: διάκριση τιμών, μονοπωλιακός ανταγωνισμός
  •     Αγορές συντελεστών παραγωγής
  •     Ολιγοπώλιο-Cournot-Stackelberg-Bertrand
  •     Θεωρία παιγνίων-NASH-SPNE
  •     Γενική ισορροπία (ανταλλαγή)
  •     Γενική ισορροπία (παραγωγή)
  •     Οικονομική της ευημερίας

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2023 Ιούνιος αναλυτικές λύσεις θεμάτων : 2023 Ιούνιος