Δημόσια Οικονομική

Περιγραφή

Δημόσια Οικονομική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα σε μια οικονομία της αγοράς. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι θεωρητικές ερμηνείες για την ύπαρξη του δημόσιου τομέα και παρουσιάζονται αφενός η οικονομική θεωρία που περιγράφει ποιος ο ρόλος του κράτος και αφετέρου οι διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τα μέσα που έχει στη διάθεση του και τις πολιτικές που ακολουθεί.

1. Εισαγωγή Ο ρόλος του κράτους, Rosen κ.α., κεφάλαιο 1

2. Εργαλεία της Δημόσιας Οικονομικής

 Θετική-Κανονιστική ανάλυση, Rosen κ.α., κεφάλαια 2-3

3. Ανυπαρξία αγορών  Δημόσια αγαθά-Εξωτερικότητες, Rosen κ.α., κεφάλαια 4-5

4. Πολιτική οικονομία  Rosen κ.α., κεφάλαιο 6

5. Κρατικές δαπάνες Αναδιανεμητικές πολιτικές, Rosen κ.α., κεφάλαιο 11

6. Ανάλυση κόστους-οφέλους  Rosen κ.α., κεφάλαιο 8

7. Φορολογία  Rosen κ.α., κεφάλαια 13-14-15

( Κεφάλαια από Δημόσια Οικονομική των Harvey S. Rosen et al. εκδόσεις Κριτική )

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άσκηση Αποτελεσματικότητα Pareto: Κουτι Edgeworth 

Επιλογή ασκήσεων εργασία 2  :  Επιλογή_Εργασία_2

Επιλογή ασκήσεων εργασία 3  :  Μεταβιβάσεις_ΚΠΑ

Επιλογή ασκήσεων εργασία 4  :  Φόροι - Πλεόνασμα Καταναλωτη