Αγορές Ι

Περιγραφή

Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Το Τραπεζικό Σύστημα, Εισαγωγή στην Αποτίμηση Αξιογράφων, Σχέση Απόδοσης και Κινδύνου: Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, Εμπειρικοί Έλεγχοι Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, Υπόθεση της Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς, Αμφισβήτηση της Υπόθεσης Ορθολογικής Κεφαλαιαγοράς, Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Κεφαλαίου και Εποπτεία, Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος και η Διαχείριση του, Εισαγωγή στα Προθεσμιακά Συμβόλαια, Προθεσμιακά Συμβόλαια και Αντιστάθμιση του Κινδύνου, Σχηματισμός των Προθεσμιακών Τιμών Εμπορευμάτων, Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα, Υπόδειγμα Αποτίμσης Δικαιωμάτων

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άσκηση Χαρτοφυλακίου : Askhsh Xartofylakiou-2014 

Άσκηση Διαφοροποίησης :   diversification

Για περαιτέρω μελέτη :

1. Corporate Finance

2. Markowitz Models