Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Περιγραφή

α. Η θεωρία του καταναλωτή:

Προτιμήσεις και ωφέλεια. Εισοδηματικός περιορισμός. Επιλογή (αριστοποίηση της χρησιμότητας). Θεωρία ζήτησης (σχέσεις ζήτησης μεταξύ αγαθών, αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης, πλεόνασμα καταναλωτή, αγοραία ζήτηση, εξίσωση Slutsky). Επιδράσεις εισοδήματος και υποκατάστασης. Προσδιορισμός της αγοραίας συνάρτησης ζήτησης. Πλεόνασμα καταναλωτή. Αγορά και πώληση αγαθών.

β. Η θεωρία παραγωγής - κόστους:

 Συμπεριφορά της επιχείρησης στις αποφάσεις για παραγωγή και το κόστος ώστε να προσδιοριστεί η συνάρτηση προσφοράς. Θεωρία βραχυχρόνιου κόστους. Μεγιστοποίηση κέρδους και ελαχιστοποίηση κόστους. Προσφορά της επιχείρησης και προσφορά του κλάδου.

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Άσκηση 1 : Marshallian demand

 Θεωρία Παραγωγής : Production Theory - MRTS

Λυμένα Θέματα Μικροοικονομικής :   2020 September Answers