Περιγραφή :

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η λογιστική πληροφόρηση παρέχεται ουσιαστικά μόνο μέσω εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός του μαθήματος "Λογιστική 4 (Μηχανογραφημένη Λογιστική) " αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί απο τα υπόλοιπα μαθήματα λογιστικής του Τμήματος, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο λογιστικό πρόγραμμα σε υπολογιστή.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Εισαγωγή στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
  • Αρχιτεκτονική των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων
  • Τύποι και προδιαγραφές των λογιστικών συστημάτων
  • Λειτουργικά θέματα των λογιστικών συστημάτων
  • Στοιχεία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  • Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων και λογαριασμών
  • Μηχανογραφημένη διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων
  • Μηχανογραφημένητήρηση λογιστικών εγγράφων προσδιορισμού αποτελέσματος
  • Μηχανογραφημένη παρακολούθηση εγγράφων κλεισίματος χρήσης
  • Μηχανογραφημένη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της εξαμηνιαίας εργασίας.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε  εδώ :