Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

 Τυχαία δειγματοληψία. Συνεχείς κατανομές. Χαρακτηριστικές παράμετροι κατανομών. Νόμος των μεγάλων αριθμών και κεντρικό οριακό θεώρημα. Κατανομές που απορρέουν από την κανονική. Σημειακοί εκτιμητές. Αμεροληψία. Συνέπεια. Επάρκεια. Μέθοδοι εκτίμησης. Διαστημική εκτίμηση πληθυσμιακών παραμέτρων. Διαστήματα εμπιστοσύνης μέσου, διασποράς, ποσοστού, διαφορών και αθροισμάτων. Έλεγχος υποθέσεων μέσου, διασποράς, ποσοστού, διαφορών και αθροισμάτων.