Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες, καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, ζήτηση, προσφορά, ισορροπία αγοράς, ελαστικότητες, φορολογία, πλεόνασμα καταναλωτή-παραγωγού θεωρία καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, θεωρία κόστους, μορφές αγοράς.