Μαθηματικά ΙΙ 

Περιγραφή

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. κανόνας της αλυσίδας, πεπλεγμένη παραγώγιση. Εφαπτόμενο επίπεδο. Βαθμίδα. Ακρότατα, θεώρημα Taylor. Δεσμευμένα ακρότατα, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εφαρμογές στην οικονομία. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Διπλά ολοκληρώματα, εφαρμογές.