Οικονομετρία Ι

Περιγραφή

Εισαγωγή, σκοπός, μεθοδολογία, Βασικές έννοιες γραμμικής Άλγεβρας και Στατιστικής, τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων, εκτιμήσεις σημείου, εκτίμηση παραμέτρων σε διάστημα, έλεγχοι υποθέσεων, συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, γραμμική παλινδρόμηση, απλό και πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα, μέθοδοι εκτίμησης, στατιστικοί έλεγχοι και προβλέψεις

 

Ασκήσεις - Θέματα εξετάσεων :

Απλή παλινδρόμηση : Regression