Οικονομετρία ΙΙ

Περιγραφή

Άλγεβρα μητρών. Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα, μέθοδοι εκτίμησης και στατιστικοί έλεγχοι, προβλήματα κατά την εκτίμηση του υποδείγματος, μη γραμμικά υποδείγματα, υποδείγματα χρονικών υστερήσεων, άλλες μορφές μεταβλητών, μέθοδοι εξομάλυνσης και ανάλυση χρονοσειρών για την διαμόρφωση προβλέψεων.

 

Ασκήσεις - Θέματα εξετάσεων :

Θέματα Εξετάσεων