Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης

Περιγραφή

Οι αρχές ποσοτικών μεθόδων οικονομικής ανάλυσης διδάσκονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο (που αντιστοιχούν στους δύο τόμους των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων που διανέμονται), και ταξινομούνται σε τέσσερεις ενότητες:

ENOTHTEΣ:

Kεφάλαια 1-3

Έννοιες των κλίσεων, των ελαστικοτήτων και της ισορροπίας της ελεύθερης, ή και με παρεμβάσεις, αγοράς με την εφαρμογή γραμμικών και μη εξισώσεων και συστημάτων εξισώσεων.

Kεφάλαια 4-8

Oριακή ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων.

Έννοιες των καμπυλόγραμμων εξισώσεων & των τεχνικών παραγώγισης.

Kεφάλαιο 9

Aρχές της ολοκλήρωσης (χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση και ανάλυση οικονομικών μεγεθών, όπως του πλεονάσματος του παραγωγού και του καταναλωτή, που προκύπτουν από μεταβολές στην αγορά που μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών και παρεμβάσεων).

Kεφάλαια 10 και 11. Kατάλληλες ποσοτικές τεχνικές:

Eξισώσεις διαφορών (για την κατανόηση, μέτρηση και ανάλυση των δυναμικών οικονομικών σχέσεων, όπως του «ιστού της αράχνης» και των δυναμικών προτύπων με / και χωρίς αποθέματα).

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λυμένα Θέματα Ποσοτικές : Πλεόνασμα Καταναλωτή

Άσκηση Lagrange - Συνάρτηση Cobb-Douglas

Ιούνιος 2020 - Επιλογή Ερωτήσεων : Ερωτήσεις με Απαντήσεις  HOT!