Μακροοικονομία

Περιγραφή

I. Εισαγωγή στη μακροοικονομική και ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομικής.

II. Εθνικό εισόδημα, τιμές, χρήμα

III. Οικονομικές διακυμάνσεις

IV. Συναθροιστική ζήτηση προσφορά

V. Μακροοικονομική πολιτική

 

Κεφάλαια από A. Abel, B. Bernanke και D. Croushore, Μακροοικονομική, Εκδ. Κριτική:

1. Εισαγωγή στη μακροοικονομική

2. Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας

3. Παραγωγικότητα, προϊόν και απασχόληση

7. Χρηματοπιστωτική αγορά, χρήμα και τιμές

8. Οικονομικοί κύκλοι

9. Το υπόδειγμα IS-LM / AD-AS: Ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής   ανάλυσης

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Χρήσιμο υλικό : macroeconomics

( κωδικός : ευεοφτηετιγΕρ)