Μικροοικονομία

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση, για να ερμηνευτούν θέματα που αφορούν την Μικροοικονομική ανάλυση. Αρχικά αναλύεται η θεωρία καταναλωτή δηλαδή η συμπεριφορά των ατόμων ώστε να προσδιορισθεί η ζήτηση ενός αγαθού.

Στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία παραγωγού δηλαδή η συμπεριφορά της επιχείρησης σχετικά με το πώς λαμβάνει τις αποφάσεις για την παραγωγή και το κόστος ώστε να προσδιορισθεί η συνάρτηση προσφοράς.

 

  • Ισορροπία-Ελαστικότητα-Καμπύλες Αδιαφορίας
  • Αριστοποίηση και επιλογή του καταναλωτή
  • Ζήτηση-Αποτελέσματα εισοδήματος- κατανάλωσης
  • Συνάρτηση παραγωγής-Πλεονάσματα-Μεγιστοποίηση κερδους
  • Συνάρτηση κόστους-Προσφορά επιχείρησης-κλάδου

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: Μαρσαλλιανή Ζήτηση: Χρησιμότητα Cobb-Douglas