Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

Αόριστα και Ορισμένα ολοκληρώματα

Μέθοδοι ολοκλήρωσης

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΏΝΩΝ

Γραμμικό πρόβλημα

Εκθετικές συναρτήσεις

3. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Επίλυση Εξισ. Διαφορών 1ης τάξης

Επίλυση Εξισ. Διαφορών 2ης τάξης

Επαναληπτική μέθοδος

Μοντέλο Cob - Web

4. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 1ης τάξης

Ακριβείς- Ομογενείς-Πλήρεις Διαφορικές Εξισώσεις

Εξισώσεις Bernoulli-Εξισώσεις Ricatti

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 2ης τάξης

Γραμμικές Δ.Ε. 2ης τάξης με σταθερούς και μη σταθερούς συντελεστές

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2019 Σεπτέμβριος Λυμένα Θέματα2019 Απαντήσεις Μαθηματικα 2   HOT!

Επαναληπτικά θέματα 2017: Mathematics 2- 2017

Θέμα Εξισώσεις Διαφορών: Ε.Δ. 2ης τάξης

Θέμα Διαφορικές Εξισώσεις: Ομογενής Δ.Ε.  

Εξίσωση Riccati :  Μεθοδολογία Riccati