Μαθηματικά Ι

Περιγραφή

Διανύσματα, διανυσματικοί χώροι, γραμμική ανεξαρτησία διανυσμάτων.

Πίνακες, ορίζουσες, μέθοδοι αντιστροφής πινάκων, τάξη πίνακα, γραμμικά συστήματα, χαρακτηριστικά μεγέθη, διαγωνοποίηση, ίχνος πίνακα, και τετραγωνικές μορφές.

Πολυμεταβλητός διαφορικός λογισμός και ειδικά ακρότατα συνάρτησης με περιορισμούς ( μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange)  και χωρίς περιορισμούς.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέματα Άλγεβρας : Πίνακες