Οικονομετρία

Περιγραφή

  • Το γραμμικό υπόδειγμα- Εξειδίκευση και υποθέσεις
  • Εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων
  • Αμεροληψία του εκτιμητή
  • Διακύμανση του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων
  • Εκτιμητής της διακύμανσης των καταλοίπων
  • Ο συντελεστής προσδιορισμού
  • Μη γραμμικά υποδείγματα
  • Παραβιάσεις υποθέσεων

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εκφωνήσεις Θεμάτων - Φεβρουάριος 2014

Επαναληπτικό 1/3 : απλή παλινδρόμηση

Μερικές απαντήσεις 2020 Φεβρουάριος :  Ζήτημα 1 Απαντήσεις  HOT!