Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

1.     Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)

2.     Κριτήριο Ελέγχου Χ2

3.     Απλή γραμμική Παλινδρόμηση ( Simple Regression)

4.     Πολλαπλή Παλινδρόμηση ( Multiple Regression)

5.     Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών ( Time series Analysis)

6.     Εξομάλυνση  (Smoothing)

  1. Κινητοί Μέσοι Όροι ( Moving Anerages)
  2. Εκθετική  ( Exponential Smoothing)

7.     Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα ( Autoregressive models)

 

 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Συνεχείς μεταβλητές : Continuous Variables (Ρίτσαρντσον)

Πολλαπλής 2020 με απαντήσειςSoS Παλιά θέματα HOT!  (Ντεγιαννάκης)