Εισαγωγή στην Οικονομετρία 

Περιγραφή

Το μάθημα έχει σκοπό αφενός να εισάγει τους φοιτητές στη βασική θεωρία της Οικονομετρίας και αφετέρου να τους εκπαιδεύσει σε συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στην πράξη, για την εμπειρική ανάλυση Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών στοιχείων και την μελέτη και αξιολόγηση των αντίστοιχων θεωρητικών υποδειγμάτων. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης την επίδειξη πρακτικών εφαρμογών με τη βοήθεια πακέτων λογισμικού (Excel, Eviews)