Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Περιγραφή

Μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης. Προβλήματα οικονομικών οργανισμών. Οικονομικά συστήματα. Τα μοντέρνα οικονομικά συστήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Η παραγωγή και το κόστος ευκαιρίας. Οριακή ανάλυση και οικονομικές αποφάσεις. Τιμολογιακή πολιτική. Μεσολάβηση στο μηχανισμό των τιμών και επιπτώσεις από αυτή. Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η θεωρία της χρησιμότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους στο βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο διάστημα. Η δομή της αγοράς και η συμπεριφορά της επιχείρησης. Τιμές και παραγωγή κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, μονοπωλίου, μονοπωλιακού ανταγωνισμού και ολιγοπωλίου.