Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

Η ύλη η οποία καλύπτει το μάθημα Στατιστική ΙΙ σκοπεύει να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και στα εργαλεία της στατιστικής επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στη χρηματοοικονομική επιστήμη. Μετά από την απαραίτητη εισαγωγή εννοιών και ορισμών από τη Θεωρία Πιθανοτήτων, η ύλη του μαθήματος επεκτείνεται στη Θεωρία των Στοχαστικών Ανελίξεων, οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία από τη Θεωρία της Εκτιμητικής και τον επαγωγική στατιστική με σκοπό την προετοιμασία του φοιτητή για την επιστήμη της Οικονομετρίας