Μαθηματικά Ι

Περιγραφή

Οι βασικές ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

Μαθηματική Επαγωγή – Συναρτήσεις – Γραφικές Παραστάσεις – Όρια – Συνέχεια – Βασικά θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων – Supremum και Infimum

Παράγωγοι – Κανόνες Παραγώγισης – Μονοτονία και Κυρτότητα – Θεωρήματα Rolle, Μέσης Τιμής και L'Hopital – Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης

Oλοκληρώματα – Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού – Η Λογαριθμική και η Εκθετική Συνάρτηση – Στοιχειώδεις Μέθοδοι Ολοκλήρωσης

Ακολουθίες – Σύγκλιση Ακολουθιών – Ακολουθίες Cauchy

Σειρές – Σύγκλιση Σειρών - Κριτήρια Σύγκλισης