Μακροοικονομική Ι

Περιγραφή

Το μάθημα Μακροοικονομική Ι εισάγει τους φοιτητές στις μεθόδους αξιολόγησης του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας. Εξετάζει τις αιτίες και μηχανισμούς της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης εξετάζει τις αιτίες και μηχανισμούς των οικονομικών υφέσεων ή κρίσεων και του πληθωρισμού, όπως επίσης και τις σχετικές κυβερνητικές πολιτικές.