Μαθηματικά ΙΙ

Περιγραφή

Άλγεβρα πινάκων. Ορίζουσες. Ιδιότητες οριζουσών. Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων

Κρίσιμα σημεία και ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (συνθήκες πρώτης και δεύτερης τάξης).

Βελτιστοποίηση με περιορισμούς εξισώσεις – η μέθοδος Lagrange.

Βελτιστοποίηση με περιορισμούς ανισώσεις – συνθήκες Kuhn-Tucker.

Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις.

Το πρόβλημα συνοριακών τιμών.

Η μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών.

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.

Τέλειες διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις που ανάγονται σε τέλειες.