Οικονομετρία ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Επανάληψη της πολλαπλής παλινδρόμησης και ασυμπτωτική κατανομή της εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές: Ιδιότητες εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων, τάση και κυκλικότητα. Περαιτέρω ανάλυση χρονολογικών σειρών: Στασιμότητα, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών, δυναμικά πλήρη υποδείγματα και απουσία αυτοσυσχέτισης. Αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στις χρονολογικές σειρές: Ιδιότητες εκτιμητριών με αυτοσυσχετισμένα λάθη, εφικτή γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Υποδείγματα και μέθοδοι εκτίμησης στοιχείων σε Panel. Βοηθητικές μεταβλητές και παλινδρόμηση σε δύο στάδια. Εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα εξισώσεων: Ταυτοποίηση και εκτίμηση συστημάτων.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ