Μακροοικονομική Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Ανάπτυξη των βασικών εννοιών της Μακροοικονομικής θεωρίας. Στην κατεύθυνση αυτή,  εξετάζονται: ο τρόπος σκέψης των οικονομολόγων, η μέτρηση του ΑΕΠ και των τιμών; η μακροπρόθεσμη μακροοικονομική μεγέθυνση; η αποταμίευση, οι επενδύσεις και το χρηματοπιστωτικό σύστημα; η ανεργίας,  οι αιτίες και οι συνέπειες του πληθωρισμού; βασικές αρχές του διεθνούς εμπορίου, του ισοζυγίου διεθνών πληρωμών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες; η συνολική ζήτηση και η συνολική προσφορά; η σημασία της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: πρώτον, να θεμελιώσει ένα υπόβαθρο για την παρακολούθηση πιο προχωρημένων οικονομικών μαθημάτων, και, δεύτερον, να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν τρέχοντα θέματα μακροοικονομικού ενδιαφέροντος της Ελληνικής και Διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ