Μικροοικονομική Ι

Περιγραφή Μαθήματος

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Προτιμήσεις, Συνάρτηση Χρησιμότητας, Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας, Συγκριτική Στατική, Συνάρτηση Δαπάνης, Έμμεση Συνάρτηση Χρησιμότητας, Δυϊκότητα.

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ: Λαχνοί και προτιμήσεις. Συναρτήσεις χρησιμότητας Von Neumann-Morgenstern. Στάση προς το ρίσκο. Μέτρα αποστροφής κινδύνου. Βέβαιο ισοδύναμο.   
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ: Συνάρτηση Παραγωγής, Κλίμακα Παραγωγής, Μακροχρόνιο και Βραχυχρόνιο Κόστος, Ελαχιστοποίηση Κόστους και Συνάρτηση Κόστους. 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Μεγιστοποίηση Κέρδους, Συνάρτηση Κέρδους και Συγκριτική Στατική.

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία, Ευστάθεια Ανταγωνιστικής Ισορροπίας
ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Μεγιστοποίηση Κέρδους, Απώλεια Ευημερίας. Φυσικά μονοπώλια και ρύθμιση, μονοπωλιακές πρακτικές: εμπόδια εισόδου, διαφοροποίηση τιμών. 

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ