Οικονομετρία Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Το βασικό γραμμικό υπόδειγμα: Εξειδίκευση, εκτίμηση, αναμενόμενη τιμή και διασπορά των εκτιμητριών. Πολλαπλή παλινδρόμηση: Μηχανισμός και επεξήγηση των ελαχίστων τετραγώνων, το Gauss-Markov θεώρημα. Στατιστική επαγωγή στη παλινδρόμηση πολλών μεταβλητών: Έλεγχοι υποθέσεων για μία ή πολλές παραμέτρους, διαστήματα εμπιστοσύνης. Περαιτέρω διερεύνηση της πολλαπλής παλινδρόμησης: Προβλέψεις και ανάλυση καταλοίπων. Υποδείγματα με Ψευδομεταβλητές. Ετεροσκεδαστικότητα: Έλεγχος, γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Περαιτέρω διερεύνηση στην εξειδίκευση του υποδείγματος και προβλημάτων με στοιχεία: Συναρτησιακή μορφή, μη-μετρήσιμες ανεξάρτητες μεταβλητές, ελλιπείς παρατηρήσεις.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ