Ανάλυση Διακύμανσης και Σχεδιασμός Πειραμάτων (8 ΕΜ)

Εισαγωγή στον πειραματικό σχεδιασμό. Κύριες αρχές του πειραματικού σχεδιασμού. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Προϋποθέσεις του μοντέλου. Το πλήρως τυχαιοποιημένο σχεδιασμό κατά μπλοκ. Λατινικά και Ελληνολατινικά τετράγωνα. Ανάλυση συνδιακύμανσης. Παραγοντικοί σχεδιασμοί. Ο γενικευμένος παραγοντικός σχεδιασμός. Ο 2κ παραγοντικός σχεδιασμός. Confounding στον 2κ παραγοντικό σχεδιασμό.

 

Ασκήσεις - Θέματα Εξετάσεων :

Ενδεικτική Άσκηση : Anova