Στατιστική Ι

Περιγραφή
Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης. Bασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Kατανομές τυχαίων μεταβλητών, κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική, έλεγχος υποθέσεων (εκτίμηση σημείου, εκτίμηση διαστήματος για το μέσο και την αναλογία)


ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ