Οικονομετρία Ι

Περιγραφή
Το μάθημα καλύπτει τις κλασσικές υποθέσεις της οικονομετρίας και τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Ιδιότητες της μεθόδου των Ελαχίστων τετραγώνων, π.χ. αμεροληψία και αποτελεσματικότητα. Παρουσίαση της μεθόδου της Μεγίστης Πιθανοφάνειας. Έλεγχοι υποθέσων των συντελεστών του γραμμικού οικονομετρικού υποδείγματος σε πεπερασμένα δείγματα. Ασυμπτωτική θεωρία και έλεγχοι υποθέσεων σε μεγάλα δείγματα. Παραβιάσεις υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος και στατιστικοί έλεγχοι για ετεροσκεδαστικότητα και υποσυσχέτιση. Παρουσίαση της μεθόδου των Γενικευμένων Ελαχίστων Τετραγώνων και ιδιότητές των. Σφάλματα στις μεταβλητές και παρουσίαση της μεθόδου των Βοηθητικών μεταβλητών.


Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενδεικτική άσκηση πολλαπλό υπόδειγμα : MUltiple Regression Analysis