Μαθηματικά Οικονομολόγους ΙΙ

Περιγραφή
1. Γραμμική άλγεβρα, στοιχειώδεις πράξεις μητρών, λύση συστημάτων ΝxΝ.
2. Λύση συστημάτων ΝxΚ (Ν>Κ).
3. Βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς.
4.  Βελτιστοποίηση με ανισοτικούς περιορισμούς.
5. Γραμμικός προγραμματισμός.
6. Γραμμικές Εξισώσεις διαφορών και Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις


Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαγωνοποίηση Συμμετρικόυ Πίνακα : Symmetric Diagonalization