Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

1. Διαστήματα εμπιστοσύνης και Έλεγχοι υποθέσεων (σύντομη επανάληψη)

2. Ανάλυση παλινδρόμησης

3. Ανάλυση διασποράς (ANOVA)

4. Μη παραμετρικές δοκιμασίες

5. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :