Άλγεβρα Ι

Περιγραφή

Διανυσματικοί χώροι

Βάσεις-διάσταση

Πίνακες-ορίζουσες

Γραμμική απεικόνιση-πίνακας γραμμικής απεικόνισης

Επίλυση γραμμικών συστημάτων

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ενδεικτκές Ασκήσεις