Επιχειρησιακή Έρευνα

Περιγραφή

Εισαγωγή στο Μαθηματικό Προγραμματισμό - Παραδείγματα Μοντελοποίησης

Το Πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού

  • ·Γεωμετρική Επίλυση
  • ·Αλγεβρικές Ιδιότητες
  • ·Η μέθοδος Simplex
  • Δυϊκότητα - Συμπληρωματικότητα

Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού σε Προβλήματα Ροής σε Δίκτυα

  • ·Το Πρόβλημα Μεταφοράς
  • Το Πρόβλημα Ανάθεσης

Εισαγωγή στο Δυναμικό Προγραμματισμό

  • ·Το Πρόβλημα της Ελάχιστης Διαδρομής
  • Αρχή Βελτιστότητας Bellman - Αναδρομή
  • Εφαρμογές

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :