Τεχνικές Αναλύσεως Διοικητικών Αποφάσεων

Περιγραφή

  • Μέθοδοι Προβλέψεων (Παλινδρόμηση - Μέθοδοι Εξομάλυνσης - Ανάλυση Χρονοσειρών)

  • Ανάλυση Αποφάσεων

  • Θεωρία Παιγνίων

  • Θεωρία Θυρών Αναμονής

  • Αναλύσεις Περιπτώσεων (Case Studies)

Ασκήσεις - Θέματα εξετάσεων :

Θέμα Εξομάλυνσης : Smoothing