Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή

H Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων ασχολείται με την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των εργαλείων της ανάλυσης της επιστήμης των αποφάσεων. Περιλαμβάνει τις έννοιες της ζήτησης, της προσφοράς και της ισορροπίας αγοράς. Το Διαφορικό Λογισμό και της τεχνικές αριστοποίησης. Τη Θεωρία της επιλογής του καταναλωτή. Την Εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης. Τη Θεωρία και Εκτίμηση της Παραγωγής. Τη Θεωρία και Εκτίμηση των συναρτήσεων κόστους με τη βοήθεια διαφορικού λογισμού. Τη δομή της αγοράς, Τέλειος Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο και Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο και Αρχιτεκτονική των Επιχειρήσεων. Νομικές και Αντιμονοπωλιακές Ρυθμίσεις: Ο Ρόλος της Κυβέρνησης στην Οικονομία.