Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

Εξεταστέα ύλη από το σύγγραμμα Βάμβουκας Γ.Α. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ: Ανάλυση και Εφαρμογές», Αθήνα, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007.

Σελίδες 31-66, 71-117, 125-152, 161-179, 187-212, 229-234, 239-240, 249-263, 266-267, 277-284, 293-296, 365-391, 411-412, 455-465, 517-530, 543-560.

Από το βιβλίο Κιόχος Π. Α. & Κιόχος Α. Π. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία», Αθήνα, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, 2010, στην ύλη περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 1, 2, 16, 21 και 22.

Sos Θέματα : Τα πάντα όλα