Μικροοικονομική Ι

Τμήμα (Α-Λ), Διδάσκων Κ. Μπουρλάκης

Περιεχόμενο - Περίγραμμα Ύλης:

Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Δικαιοσύνη στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Κύρια Συγγράμματα Βοηθήματα

Πρώτο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα

«Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7345

Δεύτερο Ενιαίο Διδακτικό Σύγγραμμα

«Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής», του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2006. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6689

Δευτερεύον Σύγγραμμα Βοήθημα

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2069

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επαναληπτικές Ασκήσεις : micro exercises