Οικονομική Θεωρία

Μικροοικονομική-Μακροοικονομική

Περιγραφή:

  •  Βασικές οικονομικές έννοιες. Ζήτηση και προσφορά. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς
  • Επιλογές του καταναλωτή, χρησιμότητα και η ζήτηση των αγαθών. Επιλογές του παραγωγού και αποφάσεις προσφοράς.
  • Θεωρία της παραγωγής και του κόστους. Μορφές αγοράς. Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς
  • Εισαγωγή στη μακροοικονομική και ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομικής.
  • Εθνικό εισόδημα, τιμές, χρήμα, παραγωγικότητα, προϊόν και απασχόληση
  • Χρηματοπιστωτική αγορά, οικονομικοί κύκλοι
  • Το υπόδειγμα IS-LM / AD-AS: Ένα γενικό πλαίσιο μακροοικονομικής ανάλυσης.