Ποσοτικές Μέθοδοι ΙI

Περιγραφή

  • Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Παλινδρόμηση, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Απλό γραμμικό υπόδειγμα και πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα.
  • Ανάλυση Διακύμανσης , anova