Επιχειρησιακή Στατιστική Ι

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στα θέματα της επιχειρησιακής στατιστικής. Η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται σε δύο ενότητες, στην περιγραφική και στην επαγωγική στατιστική. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται: Μέσοι, διακύμανση, διαγράμματα, κατανομές, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων και μεγάλος αριθμός εφαρμογών από τον χώρο των θαλασσίων διεθνών μεταφορών. Με τη συμπλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύουν περιπτώσεις εφαρμογών και να κατανοούν τις έννοιες της στατιστικής. Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα στο εργαστήριο υπολογιστών με εφαρμογές και χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.