Οικονομικά Μαθηματικά

Περιγραφή

O κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και μεθόδους που οι οικονομολόγοι υιοθετούν για να αναλύσουν θέματα που αφορούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Αναλύονται επίσης διάφορα θέματα σχετικά με: τη θεωρία συνόλων, την έννοια και τους τύπους των συναρτήσεων, τη γραμμικότητα, τις λογικές συναρτήσεις, τις μη παραμετρικές συναρτήσεις, την έννοια της παραγώγου, του διαφορικού, την συνάρτηση πολλών μεταβλητών, τη βελτιστοποίηση, τα ολοκληρώματα και τις εφαρμογές τους στον υπολογισμό των χωρίων, των όγκων, κ.λπ. Περιλαμβάνονται επίσης: η άλγεβρα των μητρών, τα γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα και διάφορες εφαρμογές σχετικές με την επίλυση προβλημάτων από το χώρο της ναυτιλίας. Επιπλέον αναπτύσσονται προχωρημένα θέματα που περιλαμβάνουν διαφορικές εξισώσεις, αλγόριθμους και δέντρα αποφάσεων.