Χρηματοοικονομική Διοικητική

Περιγραφή

Το μάθημα της χρηματοοικονομικής διοικητικής στοχεύει να καλύψει βασικές προϋποθέσεις και γνώσεις έτσι ώστε ο φοιτητής να προετοιμαστεί αφενός κατάλληλα να κατανοήσει και αφετέρου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σύγχρονης επιχείρησης, που είναι, επενδυτικά, χρηματοδοτικά και λειτουργικά. Η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος καλύπτει θέματα αξιολόγησης, επιχειρηματικών αποφάσεων, κεφαλαίου κίνησης, και γενικά θέματα αξιολόγησης κινητών αξιών.