Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Στόχος του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη κάλυψη των βασικών θεμάτων και μεθόδων που αφορούν τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας.

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν με τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο Τμήμα, όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση). Επίσης οι απόφοιτοι του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδρομούν ως επιχειρηματίες. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Ιστοσελίδα τμήματος : Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης