Στατιστική ΙΙ

Περιγραφή

Κεφ.1 Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές

  • Δειγματοληψία
  • Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Κ.Ο.Θ.)
  • Κατανομές δειγματοληψίας

Κεφ.2 Εκτιμητική

  • Σημειακή Εκτίμηση
  • Διαστημική Εκτίμηση

Κεφ.3 Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων

  • Κριτήρια Επιλογής
  • Έλεγχος μέσων-διαφοράς μέσων
  • Έλεγχος ποσοστών-διαφοράς ποσοστών

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ