Λογιστική

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) - τα οποία αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και την χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων των οικονομικών μονάδων στην Ελλάδα- τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής εφαρμογής.
Οι βασικές ενότητες είναι :
1. Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση απο τις λογιστικές καταστάσεις
2. Το οικονομικό-λογιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
3. Περί της λογιστικής τυποποίησης - λογιστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.
4. Λογιστική σύμφωνα με τα ΕΛΠ
5. Παρουσίαση των λογαριασμών στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
6. Γενική Άσκηση Εφαρμογής των ΕΛΠ.

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ