ΔΕΟ13: Ποσοτικές Μέθοδοι

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι,

- Να σας παρουσιάσει τις τεχνικές των Επιχειρησιακών Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση βασικών εννοιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ), αλλά και στην ποσοτική αντιμετώπιση προβλημάτων τους.

- Να σας εισαγάγει στην προβληματική που αναπτύσσεται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων στη ΔΕ.

- Να σας εξοικειώσει με τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακών Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας.

- Να σας ενημερώσει για τα λειτουργικά συστήματα Η/Υ και τα προγράμματα γραφείου τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις, και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας τους.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν (???) προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Χρήσιμες συνδέσεις: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ασκήσεις-Θέματα εξετάσεων :

Άσκηση Παραγώγων : Βασικές παράγωγοι